Joe’s still life

 

Masha still life

 

Joe still life

 

Joe still life

 

Joe drawing of Trotsky

 

Masha still life

 

Masha portrait of sleeping Joe

 

Masha’s sketch of Joe